Confirma הינה חברת בוטיק המתמחה במתן שירותי ייעוץ, ליווי, יישום והטמעה של פעילויות הקשורות בתחומי הבקרה, הביקורת הפנימית וניהול סיכונים בתחום טכנולוגיות מידע ואבטחת מידע.
Confirma שמה לה ליעד לספק ללקוחותיה שירותי ייעוץ פרגמטיים ופרקטיים אשר יספקו מענה הולם לסיכונים הגלומים בפעילות הארגון, אולם, ככל האפשר, לא יפגעו ביעילות הארגונית.
למנהלי ומייסדי החברה ניסיון רב בליווי ויישום פתרונות ניהול סיכונים ומערך בקרות פנימיות בארגונים מובילים מהארץ ומהעולם. לעובדי החברה מגוון רחב של יכולות מקצועיות ועסקיות עם התמחויות בראיית החשבון, ביקורת פנימית וביקורת טכנולוגיות מידע, כלכלה, ניהול סיכונים, ניהול פרויקטים, תעשייה וניהול, ניתוח מערכות ועוד.

גישת השירות שלנו שמה דגש על הקשבה ללקוח והבנת האתגרים העומדים בפניו, עבודה משותפת עם הלקוח והעצמתו באמצעות ציודו במידע מקצועי רלוונטי ובכך למעשה להבטיח ללקוח שקט נפשי.