גבריאלה וולף


גבריאלה וולף
MBA, CISA, CRISC

מנהלת תחום בנקאות ופיננסים

גבריאלה הינה יועצת בכירה לרגולציה בנקאית עולמית, הלבנת הון, ציות, בקרה, ביקורת, ניהול סיכונים וליווי פרויקטים, עם ניסיון של שנים במערכת הפיננסית הישראלית והעולמית: ביקורת פנימית ובקרה בגופים פיננסיים, ייעוץ בנושאי יישום רגולציה בנקאית, מאבק בהלבנת הון ולוחמה בטרור, ממשל תאגידי, סיכוני חוצי גבולות ועוד. לגבריאלה היכרות מעמיקה עם רגולציות של גופים פיקוחיים בינלאומיים.

גבריאלה מחזיקה בתואר MBA במערכות מידע וניהול בינלאומי, הפקולטה לניהול, אונ' תל-אביב. כמו כן גבריאלה בעלת הסמכות CISA ו - CRISC מטעם ארגון ISACA. גבריאלה עברה קורס דירקטורים בלהב והינה חברה באיגוד הדירקטורים הישראלי.