איסור הלבנת הון


 

על תאגידים פיננסיים חלה חובה להכיר כראוי את הלקוחות ומקבלי השירות  עימם הם מנהלים עסקים תהליך "הכר את הלקוח" נדרש ע"פ הוראת החקיקה השונות. בהתאם להוראות אלו התאגדי נדרש להכיר את לקוחותיו לרבות מטרת פתיחת החשבון , רקע על הלקוח, היקף צפוי של הפעילות שתעבור בחשבון, בפעילות עסקית / פרטית , מהותה , אפיון לקוחות הלקוח, ספקים, והבנת מקור עושרו של הלקוח, צפי הכנסותיו , ועוד.

על מנת לעמוד בחובה זו על התאגיד לזהות את לקוחותיו ע"פ כללים שנקבעו , לעקוב אחר פעילות המתנהלת בחשבונות, לזהות פעילות בלתי רגילה, להבין מהותן של עסקאות המתבצעות ע"י הלקוח, ולקבל תיעוד רלוונטי אודות עסקאות אלו.

משרדנו מציע מגוון שירותים המיועדים לגופים בתחום הפיננסי בתחום איסור הלבנת הון. בין השירותים –

  • ביקורת כוללת בתאגיד על יישום חוק איסור הלבנת הון.
  • ביקורת כוללת בתאגיד ע"פ צו איסור הלבנת הון לחברי בורסה וקופות גמל.
  • ניתוח פערים (Gap Analysis) על מצב תהליכי הבקרה בתאגיד למול דרישת יישום הדיווח חוק איסור הלבנת הון.
  • ביצוע ניתוחים בחשבונות התאגיד באמצעות תוכנת מחשב ייעודית על מנת לאתר פעולות חריגות שעלולות להיחשב כהלבנת הון.

משרדנו מעסיק אנשי מקצוע מתחום המאבק בהלבנת הון הכולל רואי חשבון, מבקרים ואנשי מחשוב.