ISAE3402, SSAE18

הפעילות העסקית כיום משתנה ומתפתחת לעיתים תכופות, ובמקרים רבים נעשה שימוש בשירותי מיקור חוץ ושירותי ענן אשר מעבדים מידע רב לארגון, בכל השירותים הללו יש למצוא שירותים שניתן לבטוח בהם ושאו להסתמך על העיבוד שמבוצע על ידם. לחברת Confirma קיימת מומחיות ייחודית אשר נוצרה עם השנים בבדיקה וייעוץ פעילויות אשר מנוהלות בלשכות שירות ובספקיות שירותי הענן.

אנו מספיקים הכנה לדוחות הבאים  (בהתאם לתקן SSAE18 האמריקאי ו/או תקן ISAE3402 האירופאי):

 - דוח SOC 1 עבור לשכת שירות אשר מספקת שירותים הקשורים בדיווח הכספי של לקוחותיה.

 - דוח SOC 2 שמטרתם לספק נוחות לחמשת עקרונות השמירה על מחשוב אמין ומאובטח – זמינות (Availability), שלמות ודיוק (Integrity)), אבטחה (Security), פרטיות (Privacy) וחיסיון (Confidentiality). תכולת הדוח עצמה מותאמת לאופי השירות ודרישות הלקוח. 

 - דוח SOC 3 אשר מהווים חותמת איכות לאתרי אינטרנט ושירותי ענן הפונים לקהל הרחב ואשר רוצים להפיג את חשש הלקוחות מפני אובדן המידע שהם או פגיעה בפרטיותם.

המומחים של Confirma יסייעו לכם בהיערכות הנדרשת לקבלת ההסמכה ממשרדי רואי החשבון.