בקרת פרויקטים


 

לחברת Confirma צוות מנהלי פרויקטים עתירי ניסיון המספקים שירותים מקצועיים ברמה בינלאומית ואשר מלווה את הפרויקט החל משלב הייזום ועד העברה לייצור

תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה:
  • בקרה שוטפת לאורך כל חיי הפרויקט החל משלב הייזום ועד להעברה לייצור אשר כוללת את הפעולות הבאות:
  • סקירת מסמכי ייזום, הגדרת דרישות, אפיונים וכו'
  • בחינת תרחישי בדיקות שנכתבו אל מול מסמכי האפיון
  • בחינת תוכנית העבודה (גאנט) ומידת התאמתו להתקדמות בפועל
  • בדיקות הסבת נתונים
  • בדיקת ניהול הסיכונים בפרויקט ויישום תוכנית הההפחתה
  • וידוא קבלת אישורים של בעלי העיניין הפרויקט על כל שלביו (ייזום, אפיונים, בדיקות קבלה וכו')
  • הצגת פערים במסגרת ועדות ההגיוי השונות של הפרויקט
  • ביצוע הערכה לפרויקט והפקת לקחים