לחברת Confirma צוות מנהלי פרויקטים עתירי ניסיון המספקים שירותים מקצועיים ברמה בינלאומית ואשר מלווה את הפרויקט החל משלב הייזום ועד העברה לייצור

תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה:
  • בקרה שוטפת לאורך כל חיי הפרויקט החל משלב הייזום ועד להעברה לייצור אשר כוללת את הפעולות הבאות:
  • סקירת מסמכי ייזום, הגדרת דרישות, אפיונים וכו'
  • בחינת תרחישי בדיקות שנכתבו אל מול מסמכי האפיון
  • בחינת תוכנית העבודה (גאנט) ומידת התאמתו להתקדמות בפועל
  • בדיקות הסבת נתונים
  • בדיקת ניהול הסיכונים בפרויקט ויישום תוכנית הההפחתה
  • וידוא קבלת אישורים של בעלי העיניין הפרויקט על כל שלביו (ייזום, אפיונים, בדיקות קבלה וכו')
  • הצגת פערים במסגרת ועדות ההגיוי השונות של הפרויקט
  • ביצוע הערכה לפרויקט והפקת לקחים