1. ממשל טכנולוגיות מידע והטמעת מסגרות עבודה (ITIL, CoBiT)

עבור ארגונים רבים מהוות מערכות המידע נכס חשוב ביותר. מערכות אלו הינן ה"מנוע" העומד מאחורי השירותים אותם מעניק הארגון, חלק גדול מתקציב הארגונים מושקע במערכות המידע והוא שני רק לעלויות משאבי אנוש. ניצול יעיל ונכון של מערכות אלה הינו מפתח חשוב להצלחת הארגון. ממשל טכנולוגית המידע מתמקד בנושאים אלו:

  • המבנה הארגוני, התהליכים ומנגנוני הבקרה אשר מבטיחים כי מערכות המידע תומכות ביעדי  הארגון.
  • זיהוי וניהול של הסיכונים הכרוכים במערכות המידע ובפרט סיכוני אבטחת מידע.
  • עמידה בדרישות רגולטוריות למיכון תהליכי הניהול והבקרה של מערכות המידע.

אחד האמצעים העומדים לרשות הארגון לצורך השגת מטרות ממשל טכנולוגיות המידע הינו מסגרת העבודה של   CobiT.

CobiT הינו תקן בינלאומי פתוח, המסייע ביישום נושא הניהול והבקרה של מערכות מידע ארגוניות, תוך תמיכה ביעדים ארגוניים עסקיים, אופטימיזציה של השקעת הארגון במערכות המידע וניהול נאות של הסיכונים בסביבה זו.

התקן מורכב מסט של יעדי בקרה,המספקים קווים מנחים לקידום מִמְשָל של טכנולוגית המידע - IT GOVERNANCE בארגון. ייחודו של COBIT, ביחס למסגרות ידע אחרות, טמון באוריינטציה הניהולית-עסקית שלו ובכלים שהוא מקנה לשם השגת מתאם גבוה בין פעילות גוף ה- IT לבין יעדים עסקיים.

תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה:
  • הטמעת מסגרת העבודה של CobiT באופן מלא או חלקי.


2. כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה ארגוניים 

נהלי עבודה הינם מסמכים ניהוליים ותפעוליים בעלי חשיבות עליונה לארגון, שכן הינם כלי בידי הנהלת הארגון, ליישום אסטרטגיה ומדיניות ארגונית, כמו גם שימור הידע הארגוני.

נוהל כתוב כהלכה מגדיר את מדיניות הארגון ומטרותיו, את השיטה לביצוע התהליך שלשמו נכתב הנוהל, את בעלי התפקידים שלוקחים בו חלק ואת תחומי האחריות של כל אחד מהם.

ארגון ללא נהלים מסודרים מבזבז, בהכרח, משאבים רבים, שכן במקום להגדיר מראש את שיטת העבודה ואת תחומי האחריות עסוק הארגון בישיבות תיאום ובירור ובמקום אפקטיביות תפעולית הוא מכבה שריפות ומתקן נזקים.

ניתן לחלק את נוהלי העבודה ל – 3 קבוצות עיקריות:

מסמכי מדיניות - מדיניות ארגונית בתחומים שונים, נקבעת ע"י המנהלים הבכירים הארגון. תפקידם לפרק את האסטרטגיה של הארגון לנהלים, כך שעובדים בכל הרמות יוכלו לבצע את עבודתם בהתאם לרוח הארגון. דוגמאות של נהלי מדיניות : מדיניות אבטחת מידע, מדיניות ציות, מדיניות רכש, מדיניות מיקור חוץ ועוד.

נהלי עבודה - נהלים אלו מגדירים במפורט כיצד מתבצעות כל המשימות בארגון. נהלי העבודה עוזרים לפרט את אופן הפעולות הנדרשות לביצוע, בכדי להביא לתוצרים הסופיים הרצויים, באיכות שהוגדרה.

מדריך למשתמש - נהלים אלו משמשים בעיקר לצורך העברת ידע לעובדים חדשים, כך שיוכלו לבצע את עבודתם במהרה וביעילות.

תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה:
  • כתיבת מסמכי מדיניות טכנולוגיות מידע, אבטחת מידע, מיקור חוץ, המשכיות עסקית ועוד
  • כתיבת אינדקס נהלים לכל הפעילויות הרלוונטיות לטכנולוגיות מידע ואבטחת מידע