טכנולוגיות המידע מאפשרות מציאות עסקית חדשה ודינמית בין השאר באמצעות מערכת ERP ו - BI,  דיגיטל ושירותי ענן (Cloud) ומעלה את הצורך ביכולת לנהל את הסיכונים העסקיים הטמונים בשימוש בטכנולוגיה ולצמצם את ההשפעה שלהם על פעילות העסק.

המומחים שלנו ב - Confirma מתמחים בזיהוי, צמצום וניהול סיכוני טכנולוגיית מידע ואבטחצ מידע במערכות מורכבות בשלל סביבות המחשוב הנפוצות כגון: תשתיות ענן אצל ספקים מרוחקים (Cloud Computing), מערכת מחשוב מרכזי (MF), מערכות בפיתוח עצמי, תוכנות מדף ומערכות אשר מנוהלות כשירות (SAAS – Software as a Service)

תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה:

  • ביצוע הערכת סיכוני טכנולוגיות מידע בהתאם למסגרת העבודה COBIT 5 ולדרישות המפקח על האוצר והמפקח על הבנקים.
  • ביצוע הערכת סיכוני סייבר בהתאם לממסגרות העבודה NIST  ו - COBIT 5.
  • מעקב שוטף אחר יישום המלצות ותוכנית הפחתה
  • בניית מדיניות ניהול סיכוני טכנולוגיית מידע וסיכוני סייבר